Ridepsykologi  &  Ridefysiologi 

 

Jeg ser muligheder fremfor begrænsninger!

Jeg arbejder meget anderledes end den almindelige træner/underviser, da mit hovedfokus er psykologien og fysiologien i ekvipagens træning.
Jeg underviser altså ikke i "almindelig rideundervisning", men støtter op om den daglige træning ved at styrke ekvipagens psyke og fysik til at opnå de ønskede mål.

________________________________________________

* OBS : Jeg bliver ofte kontaktet af ryttere med heste der har adfærdsproblemer, men hér henviser jeg altid videre til fagpersoner der arbejder med adfærdstræning eller horsemanship, da min force derimod ligger i videreudviklingen og finpudsningen af den etablerede ekvipage.

________________________________________________


Jeg arbejder efter at implementere den korrekte brug af fysiologien ved hest og rytter under træningen - samt bygge træningen op på den bedst egnede psykologiske måde for den individuelle ekvipage. 
Jeg ser på delene i helheden, hvor jeg griber fat i 'årsag og virkning', (ved hest og/eller rytter), og arbejder med disse delområder for at nå frem til målet.

Problemer med enkeltøvelser/teknikker kan have udspring i manglende kraft i del-muskulaturen ved enten hest eller rytter, som jeg går ind og bygger op med min undervisning.
Løsningen på problemer med enkeltøvelser/teknikker kan dog også have psykologiske årsager - måske stresser rytteren sig selv mentalt, men det kan ganske enkelt også være hesten der har brug for en anden tilgang i forhold til indlæring og rækkefølge, som jeg så går ind og justerer træningsmodellen efter.

DERFOR egner min undervisning sig netop også utrolig godt som supplement til din daglige træner, hvor I koncentrerer jer om selve træningen af teknikker/mål, og hvor jeg sideløbende supplerer jer med den opbyggende fysiologi og psykologi, der fuldkommen skræddersyes til den individuelle ekvipage, og understøtter den eksisterende undervisning.

Jeg er ikke en "konkurrent" til andre undervisere/trænere, da dét jeg tilbyder er en underbygning- og hjælp til at styrke det daglige arbejde, med en anden indgangsvinkel til træningen - jeg sætter derimod samarbejde meget højt, og dét kun meget gerne sammen med rytterens faste træner!

Årsagen til en problemstilling ligger meget ofte gemt et helt andet sted end man forventer, og når sammenhængen er fundet, viser løsningen sig også - og målet kommer indenfor rækkevidde!

Psykologisk ligger min force i at "læse" hest og rytter i samspillet, hvor jeg lynhurtigt analyserer hvad der foregår bevidst/ubevidst. Hest og rytter kan ofte "tale forbi hinanden" i kommunikationen, hvor hesten misforstår rytterens ønsker - eller hesten kan simpelthen have brug for en helt anderledes indgangsvinkel for at indlære nye ting på den letteste måde.

Fysiologisk ligger min force i at se de detaljer der normalt let overses af både rytter og træner, fordi man er for fokuseret på målet i sig selv.
Problemer med dressurøvelser kan f.eks. ligge gemt i hestens fysiologi, hvor løsningen er at styrke delområder i muskulatur, balance og frigjorthed - men rytteren kan også have ubevidste spændinger i kroppen der bremser hesten i frigjorthed, tempo og bæring.

Ikke 2 heste, eller 2 ryttere er ens - derfor har det også langt større effekt at arbejde INDIVIDUELT med den enkelte hest og rytter for at få den mest velfungerende ekvipage!

 

 


Det er ikke et spørgsmål om at noget er ’forkert’ – det er mere et spørgsmål om at gribe tingene mere individuelt an, for at der kommer skub i tingene og de bedst mulige resultater opnås!
Selve ønsket eller målet opnås desuden meget lettere og smertefrit ved at arbejde med 'årsag og virkning', fremfor at terpe målet alene.

 

 

Er den fysiologiske grundbasis optimal ?

Oplever du nogle psykologiske barrierer mellem dig og din hest i forhold til forståelse og samarbejde ?

Kan den daglige træning gribes an på en helt ny måde ?

Kan træningen optimeres ved at ændre på selve sammensætningen ?

Selvom træningen, eller dén undervisning man får fungerer, kan man godt nogle gange føle at tingene står stille – eller blive i tvivl om der er noget man overser, eller kunne gøres/planlægges bedre.

Jeg kan supplere din tekniske træning med både det fysiologiske og det mentale aspekt, for bedring af samspil og kommunikation i den daglige træning.

Styrkelse af svagheder, boost af styrker !

Brug mig som sparringspartner til din alm. Træning eller underviser.
Jeg kan både bookes enkeltvist, i et samlet forløb - eller løbende on/off, som støtte og/eller til opfølgning.

Træning, konsultation og sparring kan både foregå on-line, (live eller ved videoudveksling), eller ved personligt møde.

Følg også aktivitet med poster, blogs, tips, oplæg til debatter m.v. på :

   ❤   instagram.com/holistiskhestesport

👍   facebook.com/holistiskhestesport