Basis Tjek-up !

Din hest og dig - med andre øjne.

Få et Basis tjek-up på hvordan både den fysiske og psykologiske del af træningen fungerer !

 

Gennemgang af den individuelle ekvipage.

Styrkelse af svagheder - Boost af styrker.

Jeg supplerer din tekniske træning med både den fysiologiske og det mentale aspekt.

Jeg ser muligheder fremfor begrænsninger, og arbejder meget anderledes end den almindelige træner/underviser, da jeg ser på delene i helheden, hvor jeg griber fat i ´årsag og virkning´, (ved hest og/eller rytter), og arbejder med disse delområder for at nå frem til målet,- fremfor at terpe målet alene !

_______________________________________________________________________________________________________________

Et 'Basis Tjek-up' er den forkortede udgave af 'Ekvipage-testen', med en kort mundtlig udredning/analyse, hvor evt. arbejdsredskaber inddrages - såfremt der er tid til det. 

(Der eftersendes ikke en uddybende analyse-rapport, som ved 'Ekvipage-testen'.)

'Basis Tjek-up'en varer 30 min. pr. ekvipage; heraf ca. 15 min. ridning - hvor rytter fremviser alle 3 gangarter under samarbejde, jeg observerer/laver notater undervejs, og den sidste halvdel af tiden er samtale/gennemgang af mine observationer sammen med rytteren, hvor jeg også giver diverse løsningsforslag som kan øves let, såfremt der er overskydende tid hertil.

(Bookes der en opfølgning på 'Basis Tjek-up'en, vil der blive fulgt op på de gennemgåede ting og arbejdsområder - opfølgningen er af en mere aktiv karakter end 'Basis Tjek-up'en og består i højere grad af undervisning/guidning.)

NB : Tiden er knap i en 'Basis Tjek-up' - derfor er det vigtigt at hesten er opvarmet fra start!

 

Følg desuden aktivitet med inspiration, tips, oplæg til debatter m.v. på :
👍 
facebook.com/holistiskhestesport