Unik Ekvipage

- fra træning til mål !

Træningspsykologi  &  Træningsfysiologi 

Få en ny vinkel på træningen ved at arbejde med 'årsag/virkning' !

Jeg ser muligheder fremfor begrænsninger!

Jeg arbejder meget anderledes end den almindelige træner/underviser, da mit hovedfokus er psykologien og fysiologien i ekvipagens træning.
Det er altså ikke "almindelig rideundervisning" jeg gør i - jeg støtter derimod op om den daglige træning, med stor respekt for (og meget gerne i samarbejde med) den faste underviser der benyttes - hvor jeg styrker ekvipagens psyke og fysik ved at arbejde med 'årsag/virkning'-modellen til at opnå de ønskede mål.

Brug mig som sparringspartner til din alm. Træning eller din faste underviser.
Jeg kan både bookes enkeltvist, i et samlet forløb - eller løbende on/off, som støtte og/eller til opfølgning.

__________________________________________________________________________________________________________

* OBS : Jeg bliver ofte kontaktet af ryttere med heste der har adfærdsproblemer, men hér henviser jeg altid videre til fagpersoner der arbejder med adfærdstræning eller horsemanship, da min force derimod ligger i videreudviklingen og finpudsningen af den etablerede ekvipage.

__________________________________________________________________________________________________________

Få en ny vinkel på træningen ved at arbejde med 'årsag/virkning' !

Jeg arbejder efter at implementere den korrekte brug af fysiologien ved hest og rytter under træningen - samt bygge træningen op på den bedst egnede psykologiske måde for den individuelle ekvipage. 

Jeg ser på delene i helheden, hvor jeg griber fat i 'årsag og virkning', (ved hest og/eller rytter), og arbejder med disse delområder for at nå frem til målet.

Problemer med enkeltøvelser/teknikker kan have udspring i manglende kraft i del-muskulaturen ved enten hest eller rytter, som altid kan bygges op - dog er det ofte forskelligt fra ekvipage til ekvipage hvad der fungerer bedst.

Min rådgivning og konsultation er derfor altid individuel - og tilpasset til den enkelte ekvipage !

Løsningen på problemer med enkeltøvelser/teknikker kan dog også have psykologiske årsager - måske stresser rytteren sig selv mentalt, men det kan ganske enkelt også være hesten der har brug for en anden tilgang i forhold til indlæring og rækkefølge, som jeg så går ind og justerer træningsmodellen efter.

DERFOR egner min konsultation og rådgivning sig netop også utrolig godt som supplement til din faste underviser, hvor I koncentrerer jer om selve træningen af teknikker/mål, og hvor jeg sideløbende supplerer jer med den opbyggende fysiologi og psykologi, der fuldkommen skræddersyes til den individuelle ekvipage, og understøtter den eksisterende undervisning.

Jeg er ikke en "konkurrent" til andre undervisere/trænere, da dét jeg tilbyder er en ekstra "power-vinkel" med underbygning, støtte og hjælp til at styrke det daglige arbejde - jeg sætter derimod samarbejde meget højt, og dét kun meget gerne sammen med rytterens faste træner!

Årsagen til en problemstilling ligger meget ofte gemt et helt andet sted end man forventer, og når sammenhængen er fundet, viser løsningen sig også - og målet kommer indenfor rækkevidde!

__________________________________________________________________________________________________________

Styrkelse af svagheder og boost af styrker !

Psykologisk ligger min force i at "læse" hest og rytter i samspillet, hvor jeg lynhurtigt analyserer hvad der foregår bevidst/ubevidst. Hest og rytter kan ofte "tale forbi hinanden" i kommunikationen, hvor hesten misforstår rytterens ønsker - eller hesten kan simpelthen have brug for en helt anderledes indgangsvinkel for at indlære nye ting på den letteste måde.

Fysiologisk ligger min force i at se de detaljer der let kan overses af både rytter og træner, når hovedfokus er på målet i sig selv, som helt naturligt ofte sker i træningssituationen.
Problemer med dressurøvelser kan ofte ligge gemt i hestens fysiologi, hvor løsningen er at styrke delområder i muskulatur, balance og frigjorthed - men rytteren kan også have ubevidste spændinger i kroppen der bremser hesten i frigjorthed, tempo og bæring.
Og hér går jeg ind og arbejder med 'årsag/virkning', så vejen bliver lettere for både hest, rytter og træner til at opnå selve målet i træningssituationen.

Ikke 2 heste, eller 2 ryttere er ens - derfor har det også langt større effekt at arbejde INDIVIDUELT med den enkelte hest og rytter for at få den mest velfungerende ekvipage!


Det er ikke et spørgsmål om at noget er ’forkert’ – det er mere et spørgsmål om at gribe tingene mere individuelt an, for at der kommer skub i tingene og de bedst mulige resultater opnås!
Selve ønsket eller målet opnås desuden meget lettere og smertefrit ved at arbejde med 'årsag og virkning', fremfor at terpe målet alene.

Er den fysiologiske grundbasis optimal ?

Oplever du nogle psykologiske barrierer mellem dig og din hest i forhold til forståelse og samarbejde ?

Kan den daglige træning gribes an på en helt ny måde ?

Kan træningen optimeres ved at ændre på selve sammensætningen ?

Selvom træningen, eller dén undervisning man får fungerer, kan man godt nogle gange føle at tingene står stille – eller blive i tvivl om der er noget man overser, eller kunne gøres/planlægges bedre.

Jeg kan supplere din tekniske træning med både det fysiologiske og det mentale aspekt, for bedring af samspil og kommunikation i den daglige træning.

Brug mig som sparringspartner til din alm. Træning eller underviser.
Jeg kan både bookes enkeltvist, i et samlet forløb - eller løbende on/off, som støtte og/eller til opfølgning.

Træning, konsultation og sparring kan både foregå on-line, (live eller ved videoudveksling), eller ved personligt møde.

 Følg også aktivitet med poster, blogs, tips, oplæg til debatter m.v. på min Facebook-side :

facebook.com/unikekvipage

Del siden